Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 22968535

Компанія існує з 1995 року.

Ліцензія серія АГ № 580033 на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії необмежений.

Ліцензія серія АВ № 466736 на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії безстроковий.